Cyklister/ vandrer

Der er også masser af gåture i området for vandrere. For eksempel har vi i Tønder en række vandreruter. De starte på  Torvet, fra 1,8 km til 21 km.

Hos os på Daler camping finder du rutebeskrivelsen af ​​de forskellige vandreture i Tønder.


Marskstien, har også forskellige længder at gå, den samlede rute er 54 km, men også kortere stykker på 3,8 og 9,4 km.

Mere info på www.tøndermarsken.dk  

 

PRAKTISK INFO:

  • Marskstien er en vandrerute. På dele af stien går du på diger, i Nationalpark Vadehavet og i UNESCO Verdensarv og dermed gennem en del beskyttede naturområder.
  • Overhold derfor skiltningen undervejs.
  • Ruten har forskellige forløb, afhængig af sæson, for ikke at forstyrre fuglene i yngleperioden.
  • Det er ikke tilladt at færdes uden for ruten i de beskyttede naturområder.
  • Det er ikke tilladt at ride og cykle på ruten.
  • Tøndermarsken er Danmarks største marskområde – et fladt særpræget landskab, skabt af havet og formet af mennesker.

  • Her kan du opleve en rig bygningskultur i et storslået kulturlandskab, der rummer nogle af Europas vigtigste fuglelokaliteter.
  • Området er desuden en del af Nationalpark Vadehavet, og den vestligste del har status af UNESCO Verdensarv. 
  • Tøndermarskens ældste dige blev bygget i 1554 – 56. Op gennem årene blev der skabt og indvundet nyt land og bygget flere diger.
  • Det yngste dige er Det fremskudte Dige fra 1981.

 

 

Foto: Marskstien Ulrik_Pedersen_Tondermarsken_juni_19_18-1536x1024

Til vores cyklende gæster har vi lamineret lokalrute 87, 88 og eller Panoramarute 401.

 

BikeFriends i Sønderjylland:

Vi er nu en "Bike-friend camping", så cyklister er meget velkomne.

I tilfælde af sammenbrud har vi en værktøjskasse med hjælpematerialer.

Velkommen!